In de BIR zijn zes geledingen van de bouwkolom vertegenwoordigd: opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus, installateurs, architecten en fabrikanten/leveranciers. Elke geleding heeft twee vertegenwoordigers in de BIR.

De Bouw Informatie Raad (BIR) maakt zich sterk voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM.

BIM als vliegwiel voor een krachtige bouwsector

BIM is meer dan alleen techniek. De BIR ziet dat succesvol samenwerken
met BIM vraagt om een evenwichtige samenhang tussen de volgende 4 aspecten:

Management & organisatie

De BIR wil via BIM het over de organisatiegrenzen heen uitwisselen van informatie binnen de gehele sector stimuleren.

Informatietechnologie

De BIR richt zich op de ontwikkeling van open standaarden voor de uitwisseling van informatie.

Mens & cultuur

Werknemers in de bouwsector zijn overtuigd van het belang van ‘zachte waarden’ en verbinden die waarden ook aan BIM.

Processen

Het gebruik van open BIM-standaarden (met bijbehorende processen) vormt de basis.

Laatste Nieuws

Volg ons op Twitter


© Bouwinformatieraad 2014