BIR

BIM-maturity projectanalyse

Vanaf mei 2014 tot eind 2016 is door de Universiteit Twente een BIM-maturity onderzoek uitgevoerd, waarin de BIM-maturity (BIM-volwassenheid) zowel op sectorniveau (zie ook artikel sectoranalyse), projectniveau als op organisatieniveau is onderzocht.

Het doel van de projectanalyse is het ontwikkelen van een meetinstrument dat op projecten kan worden gebruikt om de BIM-maturity van verschillende partijen/disciplines te bepalen en de effecten van deze uitkomsten op de BIM-samenwerking in kaart te brengen. Hiertoe zijn afgelopen jaar een aantal grootschalige BIM-projecten geselecteerd, waarin verschillende disciplines en verschillende organisaties met elkaar samenwerken in consortia. Via deze casestudies is de tool voor projectanalyses getoetst en verder ontwikkeld. Bovendien boden de casestudies de mogelijkheid om gedetailleerdere informatie te verzamelen over BIM-toepassingen, drijfveren en barrières bij de invoering van BIM.

Ook voor de deelnemende organisaties was er een duidelijke meerwaarde voor deelname aan de projectanalyse. Deze meerwaarde kan het beste inzichtelijk worden gemaakt via de werkwijze van de projectanalyse. Na verzameling van algemene projectgegevens, zijn op basis van het ontwikkelde BIM-maturity model interviews afgenomen bij vertegenwoordigers vanuit alle disciplines/partijen in het project. Aan de hand van deze interviews is het BIM-maturity niveau per discipline/partij vastgesteld. Het BIM-maturity niveau op de verschillende aspecten van BIM is via een vervolggesprek teruggekoppeld aan de coördinerende contactpersoon vanuit de projectorganisatie. In dat gesprek is tevens per BIM-maturity aspect bepaald wat het benodigde/gewenste BIM-niveau van de projectorganisatie is (en eventueel verder gespecificeerd richting disciplineniveau). De vraag die vervolgens gesteld kan worden is of de gemeten BIM-maturity van diverse partijen overeenkomt met het benodigde/gewenste niveau. Op basis van deze vergelijking is voor de BIM-samenwerking op het project een risico-inventarisatie gemaakt. Is het bijvoorbeeld acceptabel dat bepaalde partijen onder het gewenste niveau hebben gescoord? Welke risico’s loopt het project als het maturity niveau van een partner niet verbeterd wordt?

Vanuit de deelnemende projectorganisaties zijn de uitkomsten van de BIM-maturity projectanalyse zeer positief ontvangen. De resultaten schijnen namelijk licht op BIM-aspecten die minder volwassen zijn dan gewenst en geven inzicht in de mogelijke consequenties daarvan. Hoewel deze mogelijke tekortkomingen door individuele projectmedewerkers vaak ook wel worden ervaren, is het doeltreffender om deze aspecten door een externe, onafhankelijke partij te laten benoemen. Volgens de contactpersonen geven de uitkomsten op projectniveau bovendien handvatten om projectoverstijgende verbeteringen ten aanzien van BIM binnen hun moederorganisatie door te voeren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *