De Bouw Informatie Raad (BIR) maakt zich sterk voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM. Dit gebeurt via diverse activiteiten, die ontplooid worden vanuit de BIR-clusters Management en Organisatie, Informatietechnologie, Mens en Cultuur en Processen. Een greep uit de meest prominente activiteiten van dit jaar:

BIR Kenniskaarten

De Bouw Informatie Raad produceert en verspreidt BIR Kenniskaarten, kaarten waarop u snel en gemakkelijk de informatie vindt die u nodig heeft om BIM te gebruiken in uw dagelijkse praktijk.

BIM Praktijkdag

De BIR is ook dit jaar weer inhoudelijke partner van de BIM praktijkdag, die plaatsvond op donderdag 21 april in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor 450 BIM-geïnteresseerden werd, samen met BIM media, een dagvullend lezingenprogramma samengesteld.

Maturity-onderzoek

Om een inschatting te kunnen maken over het level waarop in Nederland met BIM wordt gewerkt, laat de BIR een landelijk BIM maturity-onderzoek uitvoeren door Universiteit Twente.

BIM Loket

De BIR slaat de handen ineen met de beheerders van de Open BIM Standaarden om te komen tot één centraal loket voor een duurzaam integraal beheer: het BIM Loket.

Onderwijs

De BIR werkt samen met Hogescholen om te kijken hoe HBO-opleidingen BIM-onderwijs beter in kan zetten en hoe de instellingen hierbij van elkaar kunnen leren.