In de BIR zijn zes geledingen van de bouwkolom vertegenwoordigd: opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus, installateurs, architecten en fabrikanten/leveranciers. Elke geleding heeft twee vertegenwoordigers in de BIR. De leden vertegenwoordigen zowel de branche als hun bedrijf. Vanuit de BIR maken zij op de praktijk gerichte afspraken die het sectorbelang dienen en implementeren zij deze afspraken binnen hun branche.

Programmateam

Het programmateam stuurt het programma aan. De clustercoördinatoren zien er op toe dat de activiteiten uit het programmaplan binnen het eigen cluster worden uitgevoerd en rapporteren aan het programmabureau.

Programmabureau

Het programmabureau bestaat uit het programmateam aangevuld met vertegenwoordigers uit alle geledingen. Dit bureau is het ‘geweten’ van het programma: het beoordeelt voortgang en kwaliteit.

Bestuur

Het bestuur van de BIR bepaalt de koers en neemt daarvoor strategische besluiten. Ook in het bestuur zijn alle geledingen vertegenwoordigd.