BIR

BIM-maturity projectanalyse

Vanaf mei 2014 tot eind 2016 is door de Universiteit Twente een BIM-maturity onderzoek uitgevoerd, waarin de BIM-maturity (BIM-volwassenheid) zowel op sectorniveau (zie ook artikel sectoranalyse), projectniveau als op organisatieniveau is onderzocht. Het doel van de projectanalyse is het ontwikkelen van een meetinstrument dat op projecten kan worden gebruikt om de BIM-maturity van verschillende partijen/disciplines […]

BIR

BIM-maturity enquête 2016

Inleiding Begin 2016 is in opdracht van de Bouw Informatie Raad en de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement een BIM-maturity enquête afgenomen in de Nederlandse B&U en GWW-sector. Via een door de Universiteit Twente ontwikkelde online enquête is daarbij de BIM-maturity (BIM-volwassenheid) van in totaal 105 organisaties vastgesteld. Deze organisaties zijn verdeeld over de deelsectoren opdrachtgevers […]

BIR

BIM praktijkdag voor installatie

Naast de jaarlijkse BIM praktijkdag organiseren Cobouw en Jaarbeurs op 7 december een BIM praktijkdag speciaal voor de installatiebranche. Dit praktijkcongres is bedoeld voor iedereen die nog in de oriëntatiefase zit of die zijn eerste ervaringen wil vergelijken met voorbeelden van anderen. Gedurende de dag is er ruimte om te netwerken met collega’s in de […]

BIR

GeoBIM 2016: Geo en BIM ontmoeten elkaar in Amsterdam

Op 24 en 25 november vindt in Amsterdam de derde editie van de conferentie GeoBIM Europe plaats. GeoBIM richt zich op de uitwisseling van ideeën tussen overheid, bouw en geo-informatie. De  werelden van geo-informatie en BIM hebben grotendeels onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. De gedachte achter GeoBIM is dat beide werelden veel van elkaars kennis en […]

BIR

Enquête adoptie van open BIM-standaarden in Nederland

Het BIM Loket onderzoekt in hoeverre het gebruik van open BIM-standaarden in de bouw is doorgedrongen. U kunt een bijdrage leveren door uiterlijk 31 oktober de online enquête in te vullen. Alvast bedankt! Het BIM Loket is in april 2015 opgericht om brede implementatie van BIM met open BIM-standaarden te bevorderen. Om een beeld te […]

BIR

Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan v1.0 beschikbaar

De Werkgroep BIM Protocol van de BouwInformatieRaad (BIR) heeft een “Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan” opgesteld. U kunt versie 1.0 vanaf nu downloaden op de BIM Loket website. Projectteams gebruiken het model als onderlegger voor het vastleggen van hun project specifieke BIM-afspraken. Daarnaast biedt het model een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om […]

BIR

Inschrijving BIM Loket Kennisdag (7 oktober) geopend

Op 7 oktober vindt de eerste BIM Loket Kennisdag plaats. Met de Kennisdag wil het BIM Loket u een actueel beeld geven van de ontwikkelingen rond open BIM-standaarden in de praktijk. Thema van de dag is “BIM en open standaarden: Tussen Pioniers en Next Generation”. De BIM Loket Kennisdag biedt een mix van presentaties en […]

BIR Bouw Informatie Raad

Publieke opdrachtgevers bundelen krachten voor een digitale bouwsector van wereldklasse

De Europese commissie heeft een subsidie voor twee jaar toegekend aan de EU BIM Task Group voor het vormen van een Europees netwerk dat het gebruik van Bouwwerk Informatie Management (BIM) bij publieke opdrachten op elkaar afstemt. Door de vorming van dit netwerk krijgt Europa de grootste dekking van overheidsgestuurde BIM-programma’s in de wereld in […]

BIR Bouw Informatie Raad

Voorzitter BIR: “Communicatie en onderwijs als speerpunten voor 2016”

Het jaar 2015 is gedaan. Een jaar waarin we voor het BIM’en in de bouwsector (B&U en GWW+) majeure stappen hebben gezet. De oprichting van het BIM Loket is nu een feit. Er is nu een centrale locatie waar iedere gebruiker zijn vragen over de standaarden van BIM kan inbrengen. De Concepten Bibliotheek-NL is uitgebracht […]