De BIR ziet erop toe dat standaarden voor de overdracht van informatie internationale of minimaal internationaal verankerde standaarden zijn. We kunnen de BIM ontwikkelingen in Nederland niet los zien van het internationale speelveld. Een goede aansluiting hierop is immers een economische noodzaak.

BIM gaat over grenzen
Internationaal opererende (software)leveranciers zullen terughoudend zijn met het investeren in aansluiting op nationale standaarden. Dit zal een remmende werking hebben op de implementatie van BIM in Nederland. Ook is het voor internationaal opererende (Nederlandse) bedrijven lastiger om grensoverschrijdend te werken. Het Nederlandse bedrijfsleven zal de know-how, die is gebaseerd op alleen Nederlandse standaarden, niet kunnen exporteren.

buildingSMART Belenux
De BIR heeft daarom de ambitie zich als Nederlandse bouwsector te voegen bij de internationale koplopers op het gebied van BIM en als uniek publiek-privaat samenwerkingsverband mede de trend te zetten in Europa. Een van de organisaties waarmee de BIR samenwerkt is buildingSMART international. Onderdeel van deze internationale buildingSMART-organisatie is buildingSMART Chapter Benelux: is een vereniging naar Nederlands recht, waar leden uit Nederland, België en Luxemburg elkaar ontmoeten.

Breed draagvlak
De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de ontwikkeling en het gebruik van open standaarden in alle digitale communicatieprocessen rond projecten van gebouwen en infrastructuur. Daartoe brengt de vereniging alle betrokkenen uit de betreffende bedrijfskolommen samen, om een zo breed mogelijk draagvlak te vormen voor de doelstelling.

Hoewel Chapter Benelux autonoom is, wordt binnen de internationale organisatie gestuurd en bewaakt dat de ontwikkeling wereldwijd op elkaar is afgestemd. Hiervoor wordt geparticipeerd op bestuursniveau en werkgroepen bij het internationale overleg.

Ga naar de website van buildingSMART