Functioneel specificeren met COINS

COINS is de afkorting van “Constructieve Objecten en de INtegratie van processen en Systemen”.

Het COINS-programma heeft de volgende doelstellingen:

 • Het beschikbaar maken van afspraken over werkmethoden en informatie die nodig zijn om het bouwproces te ondersteunen;
 • Om daarmee een gemeenschappelijke basis te bieden voor het gebruik van objectinformatie en de integratie van het bouwproces.

Deze afspraken maken een beter gebruik mogelijk van investeringen in informatie- en communicatietechnologie (ICT).

De COINS-systematiek is ‘de systematiek’ rondom het gebruik van bouwinformatie. De systematiek bevat afspraken over de vorm van bouwinformatie en afspraken voor het uitwisselen en beheren van bouwinformatie. Deze afspraken vormen een sleutelfactor voor integratie van het bouwproces. De COINS-systematiek is gebaseerd op het concept van virtueel bouwen. Virtueel bouwen beoogt informatie van een bouwwerk voor partners in een bouwproject toegankelijk te maken door middel van Bouwwerk Informatie Systemen. Dit systeem ondersteunt de werkmethoden en informatieafspraken van de COINS-systematiek.

Er zijn COINS-referentiekaders beschikbaar voor de volgende onderwerpen:

 • Samenstellen van een Ontwerpdossier
 • Overdragen van bouwwerkinformatie
 • Object data management
 • Het voorbereiden van de objectstructuur
 • Functioneel specificeren
 • Toetsen van een ruimtelijk functioneel programma van eisen
 • Ramen van hoeveelheden
 • Het toepassen van een bibliotheek
 • Gebruik van branche-bibliotheken
 • Beheren van de configuratie van een bouwwerk

Lees meer over COINS