De BIR bestaat uit vertegenwoordigers uit zes geledingen van de bouwkolom: opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus, installateurs, architecten en fabrikanten/leveranciers. Samen maken zij zich sterk voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM.

BIM als vliegwiel voor een krachtige bouwsector

BIM is meer dan alleen techniek. Succesvol samenwerken met BIM vraagt om een evenwichtige samenhang tussen ‘harde’ en ‘zachte’ vaardigheden. Om deze aspecten zo goed mogelijk te belichten, is de BIR georganiseerd in vier clusters, van waaruit diverse activiteiten worden ontplooid:

Management & Organisatie

De BIR wil via BIM het over de organisatiegrenzen heen uitwisselen van informatie binnen de gehele sector stimuleren.

Informatietechnologie

De BIR richt zich op de ontwikkeling van open standaarden voor de uitwisseling van informatie.

Mens & Cultuur

Werknemers in de bouwsector zijn overtuigd van het belang van ‘zachte waarden’ en verbinden die waarden ook aan BIM.

Processen

Het gebruik van open BIM-standaarden (met bijbehorende processen) vormt de basis.

Samen beter met BIM

De BIR wil initiatieven voor de ontwikkeling en implementatie van BIM aanjagen, stroomlijnen en verbinden en kennisoverdracht over BIM – en de aansluiting van BIM in regulier onderwijs – bevorderen. Dat doet het door te:

  • Stimuleren: de BIR stimuleert de ontwikkeling van open informatiestandaarden en bouwafsprakenstelsels
  • Regisseren: de BIR bundelt krachten, zodat ontwikkelingen samenhang en richting krijgen
  • Conditioneren: de BIR helpt de condities te scheppen zodat bedrijven in de bouwsector de transitie kunnen maken naar werken met BIM en open standaarden

Representatief

In de BIR zijn zes geledingen van de bouwkolom vertegenwoordigd:

  • opdrachtgevers
  • opdrachtnemers
  • ingenieursbureaus
  • installateurs
  • architecten
  • fabrikanten/leveranciers