Het programmaplan BIM als vliegwiel voor een krachtige bouwsector beschrijft de visie van de BIR op BIM, haar doelstellingen en te volgen strategie om deze te verwezenlijken. Als update op dit programmaplan uit 2014 kwam in 2015 het addendum Communiceren en laten landen uit, in 2016 gevolgd door Uitdragen BIM-kennis en BIM Loket.