Open standaarden worden steeds essentiëler in de bouw. Zeker als u met BIM werkt. Die standaarden zijn nodig om, in elke fase van het bouwproces, gebruik te kunnen maken van BIM-tools. Standaarden zorgen voor eenduidige uitwisseling van gegevens, essentieel voor een efficiënt bouwproces waarbij minder fouten gemaakt worden. Op 11 december 2014 vond een webinar plaats waar dieper op open standaarden werd ingegaan. Kijk het hier terug.

Steeds meer bedrijven ontdekken de meerwaarde van BIM in de dagelijkse praktijk. De verschillende tools die er zijn voor het ontwerpen van bouwwerken, het ontdekken van clashes tussen verschillende bouwdelen, het plannen en het uittrekken van hoeveelheden vergroten de efficiëntie en maken het werken plezieriger. Een BIM met zijn tools en open standaarden wordt door alle partners bij een bouwproject gebruikt. Daarom is het van groot belang kennis te hebben van de verschillende open standaarden.

Sprekers
In dit webinar geeft Bram Mommers van Arcadis toelichting op CB-NL, COINS en SE en gaat Patrick Schemkes van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling in op de voor- en nadelen van open standaarden. Presentator is Wouter Notenbomer van SBRCURnet.

Meer informatie:

Rather in English?

Click here to find a variety of free downloadable Leaflets, the Poster BIM Uses and other knowledge products in English.