De kracht van open standaarden

Open standaarden zijn de enige manier om de rijkheid aan data te ontsluiten, duurzaam informatie te beheren, en een zekere onafhankelijkheid te borgen. Samengevat, om duurzaam waarde te creëren voor onze klanten en maximaal bij te dragen aan de ‘Quality of Life’.

Als onderdeel van een wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie zie ik dat BIM over de hele wereld in sterk toenemende mate wordt toegepast. De term ‘toenemende mate’ kan alleen maar worden onderschat, als we BIM zien als de basis voor de digitale revolutie in de constructie-industrie: het centraal ontsluiten van informatie voor verdere toepassing in de levenscyclus van bouwwerken. Met de exponentiële ontwikkeling van computertechnologie staat ook onze industrie aan het begin van een verandering die het voorstellingsvermogen tart. Hoe zal onze industrie er over 20 jaar uitzien, en in hoeverre zijn partijen in staat daarin te domineren? Een deel van het antwoord is afhankelijk van de mate waarin wij in staat zijn om in onze industrie met behulp van open standaarden informatie uit te wisselen.

De vergelijking met het internet is snel gemaakt. Zonder een standaard als HTML zou het internet er niet zijn. En zou HTML niet open zijn, dan zouden wij zijn overgeleverd aan een enkele partij die het internet beheerst. De recente discussies in de Verenigde Staten over ‘net neutrality’ bewijzen dat deze openheid en het ‘level playing field’ van het internet niet vanzelfsprekend zijn.


Spiegelen wij dit op onze industrie, dan is hier dit ‘level playing field’ nog ver weg. Door de fragmentatie van onze industrie lijkt het maar niet te lukken om daadkrachtig open standaarden te ontwikkelen en te implementeren. Met als gevolg dat sluimerend de afhankelijkheid van technologieleveranciers en hun eigen standaarden, die als doel hebben hun winst te maximaliseren, toeneemt. Lijkt het effect hiervan nu nog te overzien, met de snelle ontwikkeling van computertechnologie zal de dominantie van deze technologiepartijen navenant toenemen.

Arcadis is gecommitteerd aan open standaarden. Het is uiteindelijk de enige manier om de rijkheid aan data te ontsluiten, duurzaam informatie te beheren, en een zekere onafhankelijkheid te borgen. Samengevat, om duurzaam waarde te creëren voor onze klanten en maximaal bij te dragen aan de ‘Quality of Life’. De Bouw Informatie Raad en het BIM Loket spelen daarbij in Nederland een belangrijke rol. Tegelijkertijd moeten wij accepteren dat ontwikkelingen wereldwijd zijn en dus ook op dat niveau worden bepaald. Internationale samenwerking is een absolute voorwaarde om enige invloed uit te oefenen. Daarom zijn organisaties zoals buildingSMART International, CEN, ISO en the European BIM taskforce noodzakelijk en hierin moeten wij als (Nederlandse) bouwindustrie gezamenlijk optrekken. 

08-september-2017
Bouw Informatie Raad