BIMmen is een werkwoord

De Bouwagenda vergroot ons besef dat alle bouwpartners digitaal moeten gaan. De maatschappelijke opgaven zijn zo groot, dat we als sector geen andere keus hebben dan slimmer en productiever te worden. En snel. Willen we echt stappen zetten, dan zullen we dat samen moeten doen. We moeten van ik BIM, jij BIMt naar wij BIMmen!

BIM is best een bijzonder begrip. Je doet aan BIM, je bent een BIM engineer of je werkt mee aan BIM, zoals ikzelf. Maar bestaat het werkwoord BIMmen eigenlijk wel? Laat staan het meervoud? We willen allemaal wel BIM doen of eraan meedoen: ik BIM, jij BIMt, hij of zij BIMt… Maar als we met meerdere spelers BIM doen, wordt het lastiger. ‘Wij BIMmen’ is nog geen vanzelfsprekendheid. En dan bedoel ik dat niet alleen grammaticaal.

Bouwen is het eindresultaat van een denkproces dat begon als een wens en een idee. Het idee wordt met BIM omgezet in visualisaties die we weer uitwerken tot een voorontwerp. Dan vertalen we de functionele eisen naar de werkelijkheid. Dat is het moment waarop gebruikers en opdrachtgevers de eisen voor gebruik toetsen, en vanuit het oogpunt van onderhoud. Die eisen moeten integraal meegenomen worden in de bouw. Bouwen is slechts een stapje in de totale levensfase van een bouwwerk. Architect, ontwerper en bouwer zorgen er samen voor dat er een veilige en prettige werk(gebruiks)omgeving gerealiseerd wordt. Maar ook dat die zo is opgezet dat alle informatie voor onderhoud en gebruik beschikbaar is. Handig als er later wat aangepast moet worden. We kunnen zelfs een materialenpaspoort meenemen, zodat bij sloop materialen terug gewonnen kunnen worden. Het kan, als we samen BIMmen in de keten.

We hebben nu een Bouwagenda, wat een kans! Het triggert het besef dat alle bouwpartners in Nederland digitaal moeten gaan. De bouw wil en moet veel productiever worden! We moeten nóg slimmer gaan afstemmen met elkaar in projecten. De planning en logistiek moeten veel beter, om substantieel bij te dragen aan reductie van CO2-uitstoot. Allemaal stappen die we willen zetten en wensen die we hebben waarbij BIM ons kan helpen. BIM maakt het mogelijk, maar alleen als WIJ BIMmen! En dat blijkt nog steeds een flinke uitdaging. Hoe zetten we die stap dan toch? Hoe gaan we samenwerken in de keten en de informatie van iedere deelnemer voor iedere deelnemer bereikbaar maken? We zien de voordelen, we zien de potenties, maar waar blijft de versnelling? Hoe maken we van BIMmen echt een werkwoord?


Ik droom van een bouw die trots is op zijn producten. Van blije bouwpartners, omdat de productiviteit stijgt en de faalkosten verdwijnen. Ik droom van tevreden gebruikers, en van nul bouwfouten. Dat is geen utopie! Het is mogelijk, maar alleen als we gezamenlijk aan de slag gaan. Die stappen zetten we nu nog te voorzichtig. “Ach, leren lopen kosten ook veel tijd”, denk ik dan met een verzuchting. Wanneer je eenmaal kunt lopen, dan vergeet je dat nooit meer. Dan blijf je stappen zetten en kom je steeds verder vooruit. Van dat idee krijg ik veel energie. Dan weet ik dat BIMmen gaat lukken (hoe je het ook wilt spellen). Maar BIMmen is echt een werkwoord: ik BIM, jij BIMt, wij BIMmen. BIMt u mee?

De Bouw Informatie Raad draagt zijn steentje bij om die eerste stapjes, en de volgende, mogelijk maken.


10-november-2017
Bouw Informatie Raad