Leidraad BIM

Onder de titel “Op weg naar werken met BIM” heeft de BIR een leidraad voor de implementatie van BIM uitgebracht. Hierin staat onder meer een uitgebreide definitie van BIM en wat BIMmen betekent voor de medewerkers in een organisatie.

Bouw Informatie Raad