BIM Waardenonderzoek

BIM wordt door velen in en buiten de bouw gezien als het ideale model voor het realiseren van bouwwerken, in B&U en GWW. Je zou verwachten dat bouwen met BIM breed wordt omarmd in de bouwsector. Toch is dat nog niet overal het geval.

Dit was voor de BIR aanleiding om te onderzoeken welke waarden er een rol spelen bij mensen die in de bouw werkzaam zijn als het gaat om de acceptatie van nieuwe ontwikkelingen en samenwerken met bouwpartners. Waarden zijn dus persoonlijke drijfveren van mensen én kenmerken van de cultuur in een organisatie. Inzicht in die waarden is nodig om te weten welke belemmeringen er zijn bij de verdere implementatie van BIM in het bouwproces. 

Enquête

Om de cultuurwaarden ten aanzien van BIM in kaart te brengen is in 2013, met steun van NWO, een grootschalige enquête uitgevoerd in de bouwsector. Bijna 1000 respondenten, waarvan ongeveer de helft zelf ook met BIM werkt, hebben daaraan meegewerkt en inzicht gegeven in de vraag wat men zag als huidige en gewenste waarden. Voorbeelden van waarden zijn hierbij menselijke integriteit, openheid, flexibiliteit, vertrouwen. 

Resultaten

De resultaten van de enquête komen er kort samengevat op neer dat meer samenwerking, meer informatie delen, meer teamwerk, meer duidelijkheid en meer open communicatie noodzakelijke waarden zijn om de mogelijkheden van BIM geheel te kunnen benutten. Echter, tegelijkertijd liggen er belemmeringen vanuit de organisatie zoals contractvormen en barrières vanuit de huidige bouwcultuur: wantrouwen en korte-termijn denken. Het besef groeit dat partijen dit moet veranderen, maar die cultuurverandering kost tijd. Hieronder kunt u het rapport BIM… Bouwen doe je samen! downloaden.

Bouw Informatie Raad