Evert Lemmen

BIR-lid namens
Installateurs
Werkzaam bij
Strukton Worksphere
Digitalisering is in de bouw- en installatiesector niet meer te stoppen. Data is in overvloed beschikbaar. Daarbij is en blijft het omzetten van data in voorspelbare informatie en dienstverlening op maat de uitdaging. Samenwerking tussen alle betrokken stakeholders is essentieel. Voor mij is de Bouw Informatie Raad bij uitstek de plek om samen te werken aan verdere ontwikkeling en innovatie op dit gebied. Meer aandacht voor BIM, ook gedurende de exploitatiefase, is noodzakelijk. Door inzicht in gebruikte materialen, levensduur en vervangingsmomenten krijgt BIM ook tijdens de exploitatiefase een belangrijke toegevoegde waarde.
Bouw Informatie Raad