Over de BIR

De Bouw Informatie Raad (BIR) is een unieke samenwerking van de verschillende branches binnen de bouw. BIR-leden vertegenwoordigen zowel de branche als hun bedrijf. Zij maken praktijkgerichte afspraken die het sectorbelang dienen, en zien erop toe dat deze binnen hun branche geïmplementeerd worden.

De samenwerking is gericht op het versterken van de kwaliteit, continuïteit en (internationale) concurrentiepositie van de Nederlandse bouwsector. Implementatie van BIM in de Nederlandse bouw en infra staat daarbij centraal. Het in nauwe samenwerking versneld doorvoeren van het gebruik van BIM dient als vliegwiel voor de verbetering van de sector. BIM maakt het mogelijk om kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger en sneller te bouwen.

Vanuit een centrale coördinatie- en regierol tracht de BIR de verschillende initiatieven voor de ontwikkeling en implementatie van BIM zoveel mogelijk aan te jagen, te stroomlijnen en te verbinden. Daarnaast wil de BIR kennisoverdracht en de aansluiting van BIM in het regulier onderwijs bevorderen.

Organisatie

In de Bouw Informatie Raad zijn zes branches binnen de bouwkolom vertegenwoordigd: opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus, installateurs, architecten en fabrikanten/leveranciers.

De BIR is georganiseerd in drie geledingen: de Raad, het Programmabureau en het Programmateam.

Programma

De doelstellingen en activiteiten van de BIR zijn beschreven in een programmaplan, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Het programmaplan “BIM als vliegwiel voor een krachtige bouwsector” beschrijft de visie van de BIR op BIM, haar doelstellingen en de te volgen strategie om deze te verwezenlijken. Als update op dit programmaplan uit 2014 kwam in 2015 het addendum “Communiceren en laten landen” uit, in 2016 gevolgd door “Uitdragen BIM-kennis en BIM Loket” en in 2017 door "BIM in rijksbeleid laten landen".

Bouw Informatie Raad