Brancheorganisaties

In de Bouw Informatie Raad werken zes brancheorganisaties nauw samen.

Opdrachtgeversforum

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi-)publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema's in de bouw en infrastructuur initiëren.

www.opdrachtgeversforum.nl

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Zij verenigt en verbindt 4300 kleine en grote bedrijven, behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maakt zich hard voor vernieuwing in de bouw en infra.

www.bouwendnederland.nl

NLingenieurs

NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. De leden van NLingenieurs zijn private bedrijven die ingenieursdiensten leveren, opereren op basis van vrije concurrentie en voldoen aan de kwaliteitseisen van de vereniging.

www.nlingenieurs.nl

UNETO-VNI

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Twee sectoren die van essentieel belang zijn voor de Nederlandse economie. Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland is UNETO-VNI een factor van betekenis.

www.uneto-vni.nl

BNA

Bijna 1200 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.

www.bna.nl

FME

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Bij FME zijn ook 60 brancheverenigingen aangesloten.

www.fme.nl

Bouw Informatie Raad